Beställnings

Fall 1: Japansk spårvagnsutrustning

Kamera- och routerstödjande utrustning

Detta är början på alla designaktiviteter.Detta steg kan delas in i två steg: acceptera projekt, göra planer, genomföra marknadsundersökningar och hitta problem.Konstruktören accepterar först kundens konstruktionsförtroende, och sedan bildar beställaren, designern, ingenjören och relevanta experter ett projektteam.Utveckling av en detaljerad designplan, marknadsundersökningar och problemsökning är grunden för alla designaktiviteter.Varje bra design baseras på den faktiska efterfrågan och marknadens efterfrågan.

Fall 2: Intelligent sammankopplat kök

Modernt och nytt cateringläge

Stort marknadsutrymme och goda framtidsutsikter

Till exempel finns det 500 eller 1200 personer i en kontorsbyggnad eller i en bankinstitution, och det finns 25
byggnader i Shenzhen Bay Science Park, multiplicerat med Shenzhen City, sedan multiplicerat med hela provinsen,
och sedan multipliceras med hela landet.Det uppskattas att 30 miljoner människor i landet äter snabbmat
ute varje dag.

Fall 3: Intelligent sömninstrument

Kroppsdatainsamling, analys och designprocess

Marknad+HD+ID+MD+kund: alla parter beskriver projektets behov, klargör nyckelpunkterna i designbehoven och når initialt designriktningen.