Sömnmonitorprojektet har gått in i det inledande prototypstadiet

sträng (3)
sträng (2)

I mitten av juli började Blue Whale Industrial Design Company (Lj product solutions co,. limited) teamet prototypdesign av beräkningslådan i sömnmonitorprojektet, samt CNC-produktion av en komplett uppsättning handbrädor.Därefter genomfördes fullständiga processer såsom målning och oxidation, och prototyptestning genomfördes genom omfattande övervägande av användarupplevelse, Sträva efter att uppnå optimal funktionalitetsoptimering och börja förbättra den andra versionen av instrumentbrädan.

sträng (1)

Posttid: 2023-jul-31